Web.Reporter.pl Kurs HTML 4.01, XHTML 1.0 i CSS 2 z przykładami
autor: Dariusz Majgier • ostatnia aktualizacja kursu: 2003.06.01

[Start][Elementy HTML][Atrybuty HTML][Style CSS][Porady online]
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [H] [I] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z]
[kolory][tekst][czcionki][rozmiary][pozycje][tabele][listy][formularze]
[struktura][linki][multimedia][bloki][obramowania][tła][synteza][druk]

list-style-image

Styl definiuje graficzny znak wypunktowania listy.

Wartości:

none (wartość domyślna) - CSS1 / IE4, N6, O3.5
brak grafiki
URL, ścieżka - CSS1 / IE4, N6, O3.5
adres tła, np. background-image:url(http://reporter.pl/tlo.gif);
inherit - CSS2 / N6
przejęcie wartości "rodzica", np. list-style-image:inherit;
Pozostałe cechy:
CSS/przeglądarki: CSS1 / IE4, N6, O3.5
Przykładowe zastosowania:

• Przykład 1:

<ul style="list-style-image: url(../p/sm.gif);">
<li> pierwszy element listy
<li> drugi element listy
<li> trzeci element listy
</ul>

  • pierwszy element listy
  • drugi element listy
  • trzeci element listy

• Przykład 2:

<style type="text/css"><!--
ul {list-style-image: url(punkt.gif);}
--></style>

 
• • •
Zobacz porady, skrypty, artykuły i gotowe rozwiązania dla właścicieli stron WWW!